Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Priznanje dr. Marku Jagodiču za izjemne dosežke na področju dela v ITU

Na svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe (WTISD) 17. maja 2018 je Mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU) pripravila konferenco, s katero je spodbudila informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) k razvoju v smeri izboljšanja družbe in gospodarstev po vsem svetu.

Na ta dan se obeležuje obletnica podpisa prve Mednarodne telegrafske konvencije in ustanovitve Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU), ki je posebna zveza Združenih narodov za IKT.

Dogodka se je udeležil predstavnik Slovenije prof. dr. Marko Jagodič, predsednik Odbora SIST ITU-T. Gospoda Jagodiča so osebno povabili na slavnostni dogodek, saj so se mu na poseben način želeli zahvaliti za življenjsko delo na področju ITU.

Gospod Houlin Zhao, generalni sekretar ITU, je v svojem govoru na konferenci WTISD na kratko opisal 50-letni prispevek slovenskega strokovnjaka dr. Marka Jagodiča k delu in obstoju ITU. Dr. Jagodic je svoje plodno delo na področju ITU začel leta 1968 kot predstavnik nacionalne telekomunikacijske industrije in tudi kot predstavnik akademskih vod, nato pa je postal ustanovni član svetovalnega odbora Centra za razvoj telekomunikacij, ki je zaznamoval začetek nove dobe v razvojnem delu ITU in vodil k razvoju in ustanovitvi sektorja za razvoj telekomunikacij ITU.

»Od začetka je delo dr. Jagodica pomembno vplivalo na specifične potrebe držav v razvoju. ITU je zelo hvaležen gospodu Jagodiču, saj je z njegovo pomočjo in prenosom znanja veliko strokovnjakov po vsem svetu, ki so okrepili vlogo naše organizacije v njeni več kot 150-letni zgodovini,« je dejal gospod Zhao, ki je dogodek zaključil s podelitvijo visoke nagrade ITU slovenskemu strokovnjaku dr. Marku Jagodiču.