Posebno obvestilo za javnost

Sporočamo vam, da je Upravno sodišče RS dne 13. novembra 2017 s sodbo z opr. št. I U 478/2015-21 razsodilo, da se odločba Informacijskega pooblaščenca št. 090-278/2014/9 z dne 16. februarja 2015, s katero je Informacijski pooblaščenec naložil Slovenskemu inštitutu za standardizacijo – SIST, da mora prosilcu v roku 31 dni od odločitve brezplačno posredovati v elektronski obliki vse standarde, katerih seznam je priloga k Odredbi o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 103/2011), odpravi.

Sodišče je odločilo, da standardi ohranijo avtorskopravno zaščito tudi v primeru, če se nanje sklicuje normativno besedilo. Svojo odločitev je oprlo na določbo četrtega odstavka 22. člena Zakona o standardizaciji (ZSta-1), po kateri razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote slovenskih nacionalnih standardov brez soglasja SIST ni dovoljeno. S to določbo ZSta-1 je zakonodajalec uporabo predpisov o avtorskopravnem varstvu izključil v obsegu, da nadzor nad razmnoževanjem ali distribuiranjem v vsakem primeru obdrži SIST. Taka odločitev je skladna tudi z obveznostmi SIST, ki izvirajo iz članstva v mednarodnih organizacijah za standardizacijo, ki temelji na zakonski določbi 5. člena ZSta-1 in je neločljivo povezano z zmožnostjo SIST dosegati zakonsko predpisane cilje. Sodišče je v svoji obrazložitvi tudi opozorilo, da je brezplačen dostop do standardov zagotovljen na enak način kot do drugih informacij javnega značaja, ki so pod avtorskopravno zaščito, in sicer z vpogledom v njihovo vsebino v knjižnici SIST.

mag. Marjetka Strle Vidali
Direktorica SIST