Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Obisk pobudnika koncepta pametne družbe 5.0

V začetku novembra je SIST obiskal vrhunski japonski strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo prof. dr. Yoshiaki Ichikawa, predsednik tehničnega pododbora Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 268/SC 1 "Infrastrukture pametnih skupnosti", višji glavni inženir pri družbi Hitachi ter gostujoči profesor na japonskih univerzah v Tami in Tokiu. Srečanje je potekalo na pobudo Veleposlaništva Japonske v Sloveniji, ki je v sodelovanju s Slovensko-japonskim poslovnim svetom 4. novembra 2019 organiziralo tudi forum z naslovom "Družba 5.0 v Sloveniji – naslednji korak".

Prof. dr. Yoshiaki Ichikawa je eden od pobudnikov japonskega razvojnega koncepta pametne družbe 5.0, ki mu je načelno zavezana tudi slovenska vlada in katerega cilj je uravnotežiti gospodarski razvoj ob naslavljanju/upoštevanju družbenih izzivov. Družba 5.0 stremi k sobivanju med virtualnim in realnim, kjer pametna prihodnost pomeni uvedbo novih tehnologij ob skrbnem ravnanju z naravnimi viri in postavljanju človeka v ospredje.

Ob obisku SIST je prof. dr. Ichikawa predstavil pobudo družbe 5.0 in možnosti praktične uveljavitve koncepta v Sloveniji. Standardizacija je pri tem ključnega pomena, saj predstavlja povezovalni element pri vzpostavljanju in delovanju poslovnega ekosistema. Za uspešno implementacijo pobude je namreč nujno vključevanje vseh deležnikov – države, neprofitnih organizacij, podjetij, znanstvenih in izobraževalnih institucij ter njihovo povezovanje.

Slovenija se tako kot Japonska sooča z vprašanji, kako spodbuditi družbo k uporabi sodobnih tehnologij, zagotoviti gospodarski razvoj, obenem pa preseči družbene izzive, kot sta na primer staranje prebivalstva in onesnaženost okolja. V načrtu je zato tudi ustanovitev skupnega ekspertnega tima za implementacijo družbe 5.0 v Sloveniji ter povezovanje in sodelovanje standardizacije obeh držav pri uveljavljanju koncepta na mednarodni ravni.