Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Narejeni prvi koraki v standardizaciji na področju industrijske simbioze in povabilo k sodelovanju

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je v sodelovanju z Evropskim komitejem za standardizacijo (CEN) in podjetjem International Synergies izvedel uvodno srečanje za pripravo standardizacijskega dokumenta o industrijski simbiozi (CEN Workshop Agreement on Industrial Symbiosis – CWA IS). Srečanje, ki se ga je udeležilo 44 predstavnikov industrije, javnega sektorja in raziskovalnih organizacij iz desetih držav članic EU, Švice in Turčije, je potekalo 21. februarja 2018 v Bruslju. Sodelujočim so o vse pomembnejši vlogi in koristih industrijske simbioze ter potrebi po enotnem razumevanju in izvajanju pristopa, ki je en od ključnih za izboljšanje poslovne konkurenčnosti, spregovorili predsednik SIST dr. Bogdan Topič, nekdanji evropski komisar in sopredsedujoči Mednarodnemu panelu za vire pri Organizaciji združenih narodov dr. Janez Potočnik, strokovnjakinja za industrijsko simbiozo dr. Rachel Lombardi iz podjetja International Synergies, Angels Ordun᷈a iz A.SPIRE, prof. dr. Greet Van Eetvelde za EPOS, dr. Adrian Murphy za TRIS (Interreg Europe projekt), Marjana Dermelj za SYMBI (projekt Interreg Europe)  ter predstavnik Evropskega odbora za  standardizacijo CEN Luc van den Berghe.

Industrijska simbioza povezuje podjetja na področju surovin, logističnih in skladiščnih zmogljivosti, človeških virov, informacijske tehnologije in izrabe energije. Učinkovitejša raba virov se v praksi najpogosteje izrazi kot partnerski odnos dveh ali več podjetij, med katerimi poteka izmenjava odpadkov, stranskih produktov, odpadne vode in energije z namenom ponovne uporabe.

Srečanje predstavlja začetek večmesečnega procesa, katerega cilj je pripraviti standardizacijski dokument, ki ima vse možnosti, da se v prihodnosti razvije v standard, obenem pa je dobra podlaga za enotno razumevanje procesa industrijske simbioze in uvajanje v prakso.

Dokument bo namenjen predvsem podjetjem, ki so že ali še bodo v industrijski simbiozi prepoznali učinkovit pristop k izboljšanju poslovne konkurenčnosti. V njem bodo koristne informacije našle tudi vladne institucije, načrtovalci politik in razna gospodarska združenja.

Iz Slovenije so poleg Slovenskega inštituta za standardizacijo na delavnici sodelovali tudi predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je vključena tudi v projekt Interreg Europe SYMBI.

S sodelovanjem pri pripravi dokumenta se vam ponuja možnost predstavitve dobrih poslovnih praks, vpliva na vsebino dokumenta, pridobivanja pomembnih informacij in navezovanja dragocenih poslovnih stikov po vsej Evropski Uniji.

Vabimo vas k sodelovanju (.pdf, 51 KB)

Prijavnica (.doc, 68 KB)