Letno poročilo evropske standardizacije "CEN and CENELEC Annual Report 2020"

Dragi prijatelji standardizacije!

Z veseljem delimo informacijo, da je na voljo letno poročilo evropske standardizacije CEN and CENELEC Annual Report 2020.

Poročilo prinaša pregled vseh pomembnih in raznolikih standardizacijskih aktivnosti, ki jih je naša skupnost izvedla v preteklem, posebej zahtevnem letu, ko se je znova jasno pokazalo, da so standardi ključnega pomena za zagotavljanje varnih rešitev in temeljni gradniki zaupanja.  

Leto 2020 je bilo za skupnost CEN in CENELEC zelo pestro: s standardi za medicinsko in osebno zaščitno opremo smo pomembno prispevali k zaščiti tako splošne javnosti kot zaposlenih v kritičnih dejavnostih, stopili smo na pot prehoda v zeleno in digitalno prihodnost na ključnih področjih (hidrogen, oblak, akumulatorji, umetna inteligenca) ter nudili podporo sektorjem, ključnim za okrevanje evropskega gospodarstva kot je na primer gradbeništvo, e-mobilnost, proizvodnja. Naša zmožnost obravnave širokega spektra sektorjev s prilagojenimi in v prihodnost usmerjenimi rešitvami je jasen dokaz zavezanosti CEN in CENELEC, da prispevata k okrevanju in odpornosti evropskega gospodarstva.

Naj izpostavimo le nekaj poudarkov iz poročila, ki pričajo o naši zavezanosti k vzpostavljanju zaupanja, izpolnjevanju potreb trga, omogočanju dostopa na globalni trg in spodbujanja inovacij za boljšo, varnejšo in trajnostnejšo Evropo:

  • Odziv vseh članov skupnosti CEN in CENELEC ob izbruhu pandemije;
  • Skupna strategija do 2030;
  • Stalna zavezanost k zagotavljanju digitalnih rešitev in razvoju standardov prihodnosti;
  • Podpora evropskih standardov zelenim ambicijam EU (od energetske učinkovitosti do krožnega gospodarstva);  
  • Razvoj evropskih standardov za prehod v digitalno družbo(kibernetska varnost in umetna inteligenca);
  • Tesno sodelovanje z mednarodnima ISO in IEC za zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva na globalni ravni.

Vsi našteti uspehi, pa še veliko drugih, so dober primer učinkovitosti, moči in vpliva sistema evropske standardizacije in skupnost CEN in CENELEC navdajajo z optimizmom za prihodnost in napovedujejo vse močnejšo in odpornejšo Evropo v letu 2021 in kasneje.