Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Objavljen je program dela CEN in CENELEC 2021

V kontekstu sedanjih razmer in izzivov, ki zahtevajo temeljit premislek o ustaljenih procesih in načinih dela, je strateškega pomena, da si lahko predstavljamo in definiramo prihodnost ter predvidimo spremembe. Zato bo leto 2021 ključno za CEN in CENELEC, saj lahko evropski standardi podpirajo nekatere najpomembnejše prednostne naloge institucij EU v prihodnjih letih, kot so načrt za obnovo gospodarstva, evropski zeleni dogovor in digitalni prehod.

V programu dela za leto 2021 je predstavljen pregled glavnih dosežkov na področju standardizacije in strateških prednostnih področij, ki sta jih CEN in CENELEC pripravljena izvajati leta 2021 v 14 poslovnih sektorjih. Za vsak sektor je naveden seznam tehničnih delovnih teles, ki sodelujejo pri delu, število standardov, ki sta jih objavila CEN in CENELEC, podroben pregled vsebin, kjer se pričakuje delo na področju standardizacije, in zahteve za standardizacijo, ki jih je prejel od Evropska komisija in EFTA.

Program dela predstavlja tudi poudarek na treh horizontalnih poslovnih temah, ki so bile izbrane na podlagi njihove ustreznosti za soočanje z današnjimi izzivi: dostopnost, trajnost in pametne tehnologije. Zadnji del publikacije daje pregled najpomembnejših strateških poudarkov, ki bodo značilni za razvoj CEN in CENELEC v letu 2021 in pozneje.

Leto 2021 bo strateško leto pri razvoju evropskega sistema standardizacije. CEN in CENELEC se zahvaljujeta vsem zainteresiranim stranem v Evropi in po svetu za njihovo vizijo, predanost, navdušenje in zavzetost za uresničitev priprave evropskih standardov.

Celoten program dela CEN in CENELEC za leto 2021 je na voljo na spletni povezavi tukaj.