Izzivi evropske standardizacije - poziv k posredovanju mnenj

Izzivi evropske standardizacije - poziv k posredovanju mnenj

Komisija EU je na svoji spletni strani objavila poziv za posredovanje mnenj  glede izzivov, s katerimi se sooča evropski standardizacijski sistem in predlogov za njegovo izboljšanje. Cilj pobude je odločnejše in bolj strateško ukrepanje na mednarodni ravni ter boljši odziv na potrebe po standardizaciji, ki izhajajo iz zelene in digitalne preobrazbe industrijskega ekosistema EU.

Čeprav je standardizacija tehnična dejavnost, se vse bolj izkazuje tudi kot zelo strateška dejavnost. V vedno bolj konkurenčnem svetovnem okolju standardizacija podpira strateško avtonomijo EU in temeljne cilje politike EU, ob upoštevanju evropskega zelenega dogovora, prilagajanju enotnega evropskega trga digitalni dobi ter izboljšanju inovacij in konkurenčnega položaja industrije EU - ob spoštovanju vrednot  EU. Evropska komisija poudarja pomembnost standardov skozi različne pobude in vabi vse zainteresirane, da posredujete svoje mnenje in morebitne predloge v povezavi z izzivi obstoječega evropskega sistema standardizacije.

Poziv k posredovanju mnenj