Iz dela SIST


V JAVNI OBRAVNAVI DO 4. MARCA 2024 PROGRAM PRIPRAVE SLOVENSKIH NACIONALNIH STANDARDOV V SLOVENSKEM JEZIKU V LETIH 2024 IN 2025

Na voljo je zadnja izdaja e-Sporočil za leto 2023.

Izdali smo prevod standarda SIST EN 15341:2019+A1:2022 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja, ki navaja ključne kazalnike uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja in daje smernice za opredelitev niza primernih kazalnikov za ocenjevanje in izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti ter trajnostnosti pri vzdrževanju obstoječega fizičnega premoženja, bodisi industrijskega premoženja, infrastrukturnih in javnih objektov ali transportnih sistemov idr. v okviru zunanjih in notranjih vplivnih spremenljivk.

Prevod standarda SIST EN ISO 80000-2:2019 Veličine in enote – 2. del: Matematika opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo. V glavnem je namenjen za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki, velja pa tudi za druga področja, kjer se uporablja matematika. Prevod standarda SIST EN ISO 80000-3:2020 Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

V četrtek, 7. septembra 2023, je na SIST potekal ustanovitveni sestanek tehničnega odbora SIST/TC UMI Umetna inteligenca, v katerega je vključenih 14 strokovnjakov in strokovnjakinj, vpetih v omenjeno področje.

OB SVETOVNEM DNEVU STANDARDIZACIJE - SKUPNA VIZIJA ZA BOLJŠI JUTRI