Poslanica ob dnevu standardizacije in Dan odprtih vrat SIST 2018

Vsako leto 14. oktobra organizacije za standardizacijo po vsem svetu obeležujejo svetovni dan standardizacije kot poklon tisočim sodelujočim strokovnjakom, ki pripravljajo prostovoljne standarde. Ob tej priložnosti smo v Slovenskem inštitutu za standardizacijo 12. oktobra 2018 pripravili »Dan odprtih vrat«.

Na dogodku smo vse zainteresirane seznanili z dejavnostjo slovenske nacionalne standardizacije in s praktičnimi primeri predstavili pomen standardov pri zagotavljanju kakovosti proizvodov in storitev, zviševanju ravni varnosti, varovanju zdravja in življenja ter varstvu okolja.