Slovenski inštitut za standardizacijo

 

48. plenarni sestanek ISO/TC 211 v Mariboru

48. plenarni sestanek ISO/TC 211 v Mariboru (3. – 7. junij 2019)

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je od 3. do 7. junija 2019 organiziral 48. plenarni sestanek mednarodnega tehničnega odbora ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru.

Celotnega sestanka se je udeležilo 110 delegatov, to je skoraj polovica več od predvidenih 80, kar je zahtevalo dodatne organizacijske priprave.

Na plenarnem delu sestanka je bilo 95 udeležencev iz Slovenije, Kitajske, Južne Koreje, Japonske, Rusije, ZDA, Avstralije, Nove Zelandije, Kanade, Malezije, Republike Južne Afrike, Eswatinija (Swazilanda), Ugande, Saudove Arabije, Čila, Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Danske, Švedske, Norveške, Finske, Avstrije, Španije in Češke republike. Plenarnega sestanka so se udeležili tudi predstavniki organizacij, povezanih z ISO/TC 211 (Liaison): CalConnect, CEOS, DGIWG, IEEE, IHO, IOGP, OGC in predstavnik Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO v vlogi konzultanta. Plenarnega dela sestanka se ne udeležijo vsi tuji strokovnjaki, ker nekateri od njih sodelujejo neposredno pri pripravi standardov v delovnih skupinah (WG), ki poteka 3 dni pred zaključnim plenarnim delom (z glasovanjem nacionalnih delegacij na sklepe sestanka).

Plenarni sestanek enega pomembnejših mednarodnih tehničnih odborov ISO/TC 211 na področju hitro razvijajoče se informacijske tehnologije je bil izjemna priložnost za predstavitev Slovenije in njene strokovne javnosti ne samo na področju geografskih informacij temveč tudi na področju BIM (informacijskega modeliranja gradenj), za katero je v Sloveniji vse večje zanimanje tudi zaradi novih evropskih smernic pri oblikovanju prihodnje slovenske zakonodaje. Področje BIM, ki je s področjem geografskih informacij povezano tudi na mednarodni ravni v združeni delovni skupini JWG BIM-GIS (ki je skupna tehničnemu odboru ISO/TC 211 in tehničnemu pododboru ISO/TC 59/SC 13 – BIM), je bilo predstavljeno na celodnevnem seminarju, odprtem za strokovno javnost. Na seminarju so področje BIM v povezavi z GIS predstavili trije predavatelji iz Slovenije in sovodja združene delovne skupine ISO/TC 211/ISO/TC 59/SC 13/JWG BIM-GIS, g. Morten Borrebaek iz Norveške.

Mednarodni tehnični odbor ISO/TC 211 pripravlja vse standarde ISO, ki jih nato kot evropske standarde EN privzame evropski tehnični odbor CEN/TC 287, ker svojih izvirnih dokumentov skorajda nima. Slovenski tehnični odbor SIST/TC GIG je polnopravni član tako mednarodnega ISO/TC 211 kot tudi evropskega CEN/TC 287 in v obeh tujih tehničnih odborih tudi aktivno sodeluje.

Področje geografskih informacij se zaradi sinergije v zadnjem času intenzivno povezuje z drugimi pomembnimi področji v okviru informacijske tehnologije (informacijsko modeliranje gradenj - BIM). Standardi s področja geografskih informacij so tudi del Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES (INSPIRE) glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki in Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES (INSPIRE) glede metapodatkov.

48. plenarni sestanek ISO/TC 211 je bil zelo pomemben tudi zaradi ustanovitve nove mednarodne združene delovne skupine JWG GIS-ITS med področjem geografskih informacij (ISO/TC 211) in področjem inteligentnih transportnih sistemov (ISO/TC 204); to področje bo v bližnji prihodnosti v Evropski uniji vse pomembnejše tako z gospodarskega, transportnega in tudi varnostnega vidika.

Organizacija sestanka, ki ga je prvič vodila nova predsednica ga. Agneta Engberg iz Švedske, je bila brezhibna, za kar je prejela pohvalo od ge. Agnete Engberg, od predstavnikov Sekretariata ISO/TC 211 (ki ga vodi Švedski Inštitut za standardizacijo SIS) in predstavnika ISO iz Ženeve in tudi od udeležencev sestanka.

Zelo uspešen je bil tudi tradicionalni celodnevni seminar "Standards in action", kjer je od skupno 10 predavateljev sodelovalo tudi pet predavateljev iz Slovenije, ki so imeli predstavitve v vseh treh vsebinskih sklopih. Poleg predstavitve področja GIS-BIM je bila predstavljena še uporaba standardov s področja geografskih informacij v prihodnosti in vse pomembnejše področje v zvezi z ohranjanjem digitalnih podatkov, kjer je dr. Hampapuram, predstavnik NASE (National Aeronautics and Space Administration) iz ZDA, predstavil razvoj zelo pomembnih standardov za ohranjanje digitalnih podatkov in metapodatkov. Na predavanju so bili predstavljeni podatki, zbrani z opazovanjem Zemlje, in iz njih pridobljeni digitalni produkti. Seminarja se je udeležilo okrog 80 predstavnikov slovenske in tuje strokovne javnosti, kjer so imeli priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj in vzpostavitev pomembnih stikov in povezav. Zaradi velikega števila prijavljenih predavateljev se je seminar podaljšal za eno uro in pol.

Sestanek ISO/TC 211 v Mariboru je bil pomemben, ker je področje geografskih informacij približal slovenskim gospodarskim deležnikom in prispeval tudi k večji prepoznavnosti slovenske in evropske standardizacije ter v spremljevalnem programu udeležencem sestanka predstavil tudi pestro turistično ponudbo Maribora in njegove okolice.

Slovenija je bila tokrat prvič gostiteljica plenarnega sestanka ISO/TC 211 in hkrati tudi prvič gostiteljica tehničnega odbora ISO. Tako smo se kot gostitelji tehničnega odbora ISO prvič "postavili na zemljevid" in dokazali, da smo sposobni organizirati tudi tehnično zelo zahtevne sestanke mednarodne organizacije za standardizacijo ISO z večjim številom udeležencev iz najrazličnejših kultur sveta. Sestanek na mednarodni ravni, ki je potekal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je lahko vzpodbuda tudi drugim fakultetam v Sloveniji za sodelovanje pri organizaciji podobnih mednarodnih dogodkov, kjer se lahko strokovnjaki srečajo in izmenjajo strokovno znanje in izkušnje.

Organizacija plenarnega sestanka ISO/TC 211 je bila pomembna tudi z vidika prepoznavnosti različnih delov Slovenije, saj so udeleženci poleg Ljubljane, Bleda in Portoroža, kjer se večinoma odvijajo mednarodni dogodki, lahko spoznali tudi mesto Maribor in vzhodni del zelo raznolike Slovenije. Udeleženci sestanka pa niso bili zadovoljni le zaradi uspešno organiziranega mednarodnega dogodka, ampak jih je navdušil tudi Maribor z mnogimi kulturnimi znamenitostmi, občutkom varnosti ter prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi.