Novi prevodi standardov


Ta del IEC 61000-4 določa merilne metode in način razlage rezultatov parametrov za kakovost napetosti v izmeničnih napajalnih sistemih z deklarirano osnovno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.

Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko organizacija uporabi za izboljšanje svojega učinka ravnanja z okoljem.

Ta mednarodni standard med zahtevami za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi, zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv.

Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Ta evropski standard velja za beton za konstrukcije, betonirane na mestu uporabe, za montažne konstrukcije ter za montažne konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.