Ugotavljanje skladnosti, SIST EN ISO/IEC 17029:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO/IEC 17029:2019, Ugotavljanje skladnosti - Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo (ISO/IEC 17029:2019)

Ta dokument vsebuje splošna načela in zahteve za kompetentnost, dosledno izvajanje in nepristranskost organov, ki izvajajo validiranje/preverjanje kot aktivnosti ugotavljanja skladnosti.

Organi, ki delujejo v skladu s tem dokumentom, lahko validiranje/preverjanje izvajajo kot aktivnost prve stranke, druge stranke ali tretje stranke. Lahko so samo organ za validiranje, samo organ za preverjanje ali pa zagotavljajo obe aktivnosti.

Ta dokument uporabljajo organi za validiranje/preverjanje v kateremkoli sektorju, ki zagotavljajo potrditev, da so trditve bodisi verodostojne glede na predvideno prihodnjo uporabo (validiranje) bodisi resnične (preverjanje). Rezultati drugih aktivnosti ugotavljanja skladnosti (npr. preskušanja, kontrole in certificiranja) pa se v skladu s tem dokumentom ne štejejo za predmet validiranja/preverjanja, kot se ne štejejo tudi situacije, ko se aktivnosti validiranja/preverjanja izvajajo kot koraki znotraj drugega procesa ugotavljanja skladnosti.

Ta dokument velja za katerikoli sektor v povezavi s programi, specifičnimi za sektor, ki vsebujejo zahteve za procese in postopke validiranja/preverjanja.

Ta dokument lahko uporabljajo akreditacijski organi kot podlago za akreditacijo, medsebojno ocenjevanje znotraj ocenjevalnih skupin ali za druge oblike priznavanja organov za validiranje/preverjanje pri mednarodnih ali regionalnih organizacijah, vladah, regulativnih organih, lastnikih programov, gospodarskih organizacijah, podjetjih, strankah ali potrošnikih.

OPOMBA: Ta dokument vsebuje splošne zahteve in je nevtralen do delujočega programa validiranja/preverjanja. Zahteve veljavnih programov so dodatne k zahtevam tega dokumenta.