Vodocevni kotli in pomožne napeljave, SIST EN 12952-12:2004 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12952-12:2004, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode

Ta del evropskega standarda se uporablja za vse vodocevne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode, kot je opredeljeno v EN 12952-1, ki se ogrevajo z zgorevanjem enega ali več goriv ali vročimi plini.

Ta del evropskega standarda se uporablja za sestavne dele parnega kotla med dovodom napajalne vode in odvodom pare. Kakovost proizvedene pare ne spada v področje uporabe tega standarda.

Namen tega dela evropskega standarda je zagotoviti možnost obratovanja kotla z zmanjšanim tveganjem za osebje, kotel in z njim povezano kotelno postrojenje v njegovi bližini.

Ta del evropskega standarda določa minimalne zahteve za določene vrste vode z namenom zmanjšanja nevarnosti korozije, usedanja mulja ali nastanka oblog, ki lahko povzročijo morebitno škodo ali druge težave pri obratovanju.