Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave: SIST EN 62271-1:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 62271-1:2018, Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne specifikacije za stikalne in krmilne naprave za izmenični tok (IEC 62271-1:2017)

Ta del standarda IEC 62271 velja za stikalne in krmilne naprave za izmenični tok, zasnovane za notranjo in/ali zunanjo montažo ter za obratovanje pri omrežnih frekvencah do vključno 60 Hz in naznačenih napetostih nad 1 000 V.

Ta dokument velja za vse visokonapetostne stikalne in krmilne naprave, razen če ni v ustreznih standardih IEC za določeno vrsto stikalnih in krmilnih naprav določeno drugače.

OPOMBA: Za uporabo tega dokumenta je visoka napetost definirana kot naznačena napetost nad 1 000 V. Vendar pa se izraz srednja napetost splošno uporablja za distribucijske sisteme z napetostjo nad 1 kV in napetosti, nižje ali enake 52 kV.