Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Ugotavljanje skladnosti, SIST EN ISO/IEC 17000:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO/IEC 17000:2020, Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela  (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)

Ta dokument določa splošne izraze in definicije, povezane z ugotavljanjem skladnosti (vključno z akreditacijo organov za ugotavljanje skladnosti) in uporabo ugotavljanja skladnosti za pospeševanje trgovine.

Splošna načela ugotavljanja skladnosti in opis funkcionalnega pristopa k ugotavljanju skladnosti so navedeni v dodatku A.

Ugotavljanje skladnosti vpliva na druga področja, kot so sistemi vodenja, meroslovje, standardizacija in statistika. Meje ugotavljanja skladnosti v tem dokumentu niso določene.