Slovenski inštitut za standardizacijo

 

SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema: SIST EN ISO 20345:2012

Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev (ISO 20345:2011)

 

Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi. Zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv.

Posebna tveganja so obravnavana v dopolnilnih standardih, povezanih s poklici (npr. obutev za gasilce, elektroizolacijska obutev, zaščita pred poškodbami z verižno žago, zaščita pred kemikalijami in obrizgom staljene kovine, zaščita za motoriste).