Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne električne inštalacije: SIST HD 60364-5-551:2010 in A11:2016 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-5-551:2010 in SIST HD 60364-5-551:2010/A11:2016, Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-55. del: Izbira in namestitev električne opreme - Druga oprema - 551. točka: Nizkonapetostni generatorji (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (Točka 551))

 

Ta točka podaja zahteve za izbor in namestitev nizkonapetostnih in malonapetostnih agregatov, namenjenih za neprekinjeno ali občasno napajanje vseh delov ali dela inštalacij. Zahteve vključujejo tudi inštalacije z naslednjimi načini napajanja:

  • napajanje inštalacije, ki ni povezana z javnim distribucijskim sistemom električne energije,
  • napajanje inštalacije kot alternative javnemu distribucijskemu sistemu električne energije,
  • napajanje inštalacije vzporedno z javnim distribucijskim sistemom električne energije,
  • ustrezne kombinacije zgoraj omenjenih načinov.

Ta del se ne uporablja za samostojne enote malonapetostne opreme, ki vključuje vire in porabnike energije in za katero obstaja poseben standard za proizvod, ki vključuje zahteve glede električne varnosti.