Nizkonapetostne električne inštalacije, SIST HD 60364-5-534:2016 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-5-534:2016, Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ločevanje, stikanje in krmiljenje - 534. točka: Naprave za prenapetostno zaščito

Dokument podaja zahteve za postavitev in izbiro naprav za prenapetostno zaščito v inštalacijah stavb za doseganje omejitve začasne prenapetosti atmosferskega izvora, ki jih prenaša distribucijski sistem, in zaščito pred stikalno prenapetostjo, ki jo povzroči oprema v inštalaciji. Izbira in postavitev naprav za prenapetostno zaščito je potrebna tudi za zaščito pred neposrednimi udari strele ali udari strele v bližini stavb.

HD 60364-5-534:2016 vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: ta dokument obsega celotno zgradbo in tehnično revizijo standarda HD 60364-5-534:2008. Najpomembnejša tehnična sprememba se nanaša na izbiro zahtev za napetostni zaščitni nivo.