Nizkonapetostne električne inštalacije: dodatka in popravek k SIST HD 60364-6 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-6:2016/A11:2017, Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje - Dopolnilo A11

SIST HD 60364-6:2016/A12:2017, Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje - Dopolnilo A12

SIST HD 60364-6:2016/AC:2018, Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje - Popravek AC

V mesecu septembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatka in popravek k standardu SIST HD 60364-6:2016.