Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne električne inštalacije: dodatek SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017, Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ozemljitve in zaščitni vodniki - Dopolnilo A11

V mesecu novembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatek SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017, Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ozemljitve in zaščitni vodniki - Dopolnilo A11.