Mnogovodni kotli, SIST EN 12953-10:2004 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12953-10:2004, Mnogovodni kotli - 10. del:  Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode

Ta del tega evropskega standarda se uporablja za vse mnogovodne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode, kot je opredeljeno v standardu EN 12953-1, ki se ogrevajo z zgorevanjem enega ali več goriv ali vročimi plini.

Ta del tega evropskega standarda se uporablja za sestavne dele med dovodom napajalne vode in odvodom pare parnega kotla. Kakovost proizvedene pare ne spada na področje uporabe tega standarda.

Namen tega dela evropskega standarda je zagotoviti možnost obratovanja kotla z zmanjšanim tveganjem za osebje, kotel in z njim povezano kotelno postrojenje v njegovi bližini.

Ta del tega evropskega standarda določa minimalne zahteve za opredeljene vrste vode z namenom zmanjšanja nevarnosti korozije, usedanja mulja ali nastanka oblog, ki lahko povzročijo morebitno škodo ali druge težave pri obratovanju.