Elektromagnetna združljivost: SIST EN 61000-6-1:2007 (prevod v slovenščino)

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih (IEC 61000-6-1:2005)

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v stanovanjskih in poslovnih okoljih ter v okoljih lahke industrije. Obravnavane so zahteve za odpornost v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, preskusi niso potrebni.

Ta osnovni standard za elektromagnetno odpornost je uporaben, če ne obstajajo ustrezni namenski standardi za elektromagnetno odpornost izdelkov ali skupine izdelkov.

Ta standard se uporablja za aparate, ki so predvideni za neposredno priključitev na nizkonapetostno javno omrežje ali za priključitev na namenski enosmerni vir, predviden kot vmesnik med aparatom in nizkonapetostnim javnim omrežjem. Ta standard se uporablja tudi za aparate z baterijskim napajanjem ali z napajanjem iz nejavnega, a neindustrijskega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja, če so predvideni za uporabo na spodaj opisanih lokacijah.

Okolja, ki jih zajema ta standard, so stanovanjske in poslovne lokacije ter lokacije lahke industrije, tako notranje kot zunanje. Naslednji seznam, čeprav ni popoln, kaže vključene lokacije:

stanovanjski objekti, na primer hiše, apartmaji,

prodajalne, na primer trgovine, supermarketi,

poslovni prostori, na primer uradi, banke,

območja za javno zabavo, na primer kinodvorane, javne točilnice, plesne dvorane,

zunanje lokacije, na primer bencinske črpalke, parkirišča, razvedrilni in športni centri,

lokacije lahke industrije, na primer delavnice, laboratoriji, servisni centri.

Lokacije, za katere je značilno neposredno nizkonapetostno napajanje iz javnega omrežja, se štejejo, da so stanovanjske ali poslovne lokacije ali lokacije lahke industrije.

Namen tega standarda je določiti zahteve za preskušanje odpornosti aparatov s področja, ki ga zajema ta standard, v zvezi s stalnimi in prehodnimi, prevajanimi in sevanimi motnjami, vključno z elektrostatičnimi razlektritvami.

Zahteve za odpornost so bile izbrane tako, da na stanovanjskih in poslovnih lokacijah ter lokacijah lahke industrije zagotovijo ustrezno raven odpornosti aparatov. Te ravni seveda ne zajemajo ekstremnih primerov, ki se lahko pojavijo na katerikoli lokaciji, a je verjetnost njihovega pojava izjemno majhna. Za namen preskušanja v tem standardu niso vključeni vsi motilni pojavi, ampak samo tisti, ki se štejejo za pomembne za opremo, ki jo zajema ta standard. Te preskusne zahteve predstavljajo bistvene zahteve za odpornost za elektromagnetno združljivost.

OPOMBA 1: Informacija o drugih motilnih pojavih je podana v IEC 61000-4-1.

Preskusne zahteve so podane za vsak obravnavani port.

OPOMBA 2: Ta standard ne obravnava zahtev za varnost.

OPOMBA 3: V posebnih primerih nastanejo razmere, kjer nivoji motenj lahko presežejo preskusne ravni, podane v tem standardu; na primer, kadar se ročni oddajnik uporabi v bližini aparata. V teh primerih je mogoče treba uporabiti posebne blažilne ukrepe.