Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost: SIST EN 61000-4-30:2015 (prevod v slovenščino)

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-30. del: Preskusne in merilne tehnike - Metode merjenja kakovosti napetosti (IEC 61000-4-30:2015)

Ta del IEC 61000-4 določa merilne metode in način razlage rezultatov parametrov za kakovost napetosti v izmeničnih napajalnih sistemih z deklarirano osnovno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.

Merilne metode so opisane za vsak ustrezen parameter pod pogoji, da dajo zanesljive in ponovljive rezultate ne glede na izvedbo metode. Ta standard obravnava merilne metode za meritve na mestu uporabe.

Merjenje parametrov, ki jih zajema ta standard, je omejeno na prevajane pojave v napajalnih sistemih. Parametri kakovosti energije, ki jih upošteva ta standard, so napajalna frekvenca, velikost napajalne napetosti, fliker, upadi in porasti napajalne napetosti, prekinitve napetosti, prehodne napetosti, neravnotežje napajalne napetosti, napetostni harmoniki in medharmoniki, omrežna signalizacija na napajalni napetosti, nagle spremembe napetosti in meritve toka. Oddajanje motenj v območju 2 kHz do 150 kHz obravnava dodatek C (informativni), pododmike in nadodmike pa dodatek D (informativni). Glede na namen meritve se lahko merijo vsi ali del pojavov s tega seznama.

OPOMBA 1: Preskusne metode za preverjanje skladnosti s tem standardom so na voljo v IEC 62586-2.

OPOMBA 2: Učinki pretvornikov, vstavljenih med napajalni sistem in instrument, so poznani, toda ta standard jih podrobno ne obravnava. Napotki o učinkih pretvornikov so na voljo v IEC TR 61869-103.