SIST na 14. Slovenskem kongresu o prometu in prometni infrastrukturi

V Portorožu je od 24. do 26. oktobra 2018 potekal 14. Slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi, ki ga organizira DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, s soorganizatorji. Na bienalnem srečanju slovenskih in tujih strokovnjakov, ki delujejo na področju prometne infrastrukture, prometa in logistike, so bile predstavljene izkušnje in tehnični dosežki, ki jih je slovenska stroka v vlogi načrtovalcev, projektantov, izvajalcev del, nadzornikov, upravljavcev ter razvijalcev in raziskovalcev prometne infrastrukture dosegla v preteklih letih. Slovensko gradbeništvo je dobilo že številna priznanja iz tujine za visoko razvitost naše stroke in čas je, da začnemo te dosežke ceniti tudi sami.

Na kongresu je predsednica Strokovnega sveta SIST za splošno področje, ga. Olga Naglič, predstavila SIST s prispevkom »Vpetost slovenske standardizacije v gradbeno regulativo«. Odziv udeležencev je bil pozitiven in vsi so bili mnenja, da je treba dvigniti zavedanje o pomenu standardov. Ne smemo pozabiti, da materiali, proizvodi in storitve, ki so skladni s standardi, zagotavljajo kakovost in varnost tudi na področju gradbeništva.