Sestanek CEN/TC 88/WG 5 v Ljubljani

SIST je 16. maja gostil sestanek delovne skupine CEN/TC 88/WG 5 Rigid cellular polystyrene, extruded, katere delo pri nas spremlja tehnični odbor SIST/TC TOP Toplota. Predsednik slovenskega tehničnega odbora je g. Matjaž Zupan, ki so ga leta 2016 v delovni skupini  CEN/TC 88/WG 5 potrdili za vodjo (convenor) delovne skupine. Sestanka delovne skupine v Ljubljani se je udeležilo deset članov, predstavnikov iz Nemčije, Finske, Francije, Avstrije, Španije in Slovenije.

Na sestanku je potekala razprava o prihodnosti standardov, ki obravnavajo lastnosti ekstrudiranega polistirena.