Sestanek CEN/TC 165/WG 40 v Ljubljani

Delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov, se je 25. in 26. januarja 2018 sestala v Ljubljani. Sestanka so se udeležili predstavniki Velike Britanije, Nemčije in Slovenije. Člani delovne skupine so na sestanku usklajevali revidirano besedilo standarda EN 12255-15, Čistilne naprave za odpadno vodo – 15. del: Merjenje vnosa kisika v čisto vodo v aeracijskih bazenih naprav z aktivnim blatom. Več informacij o delovni skupini je tukaj.

Delo skupine CEN/TC 165/WG 40 na nacionalni ravni sodi v področje dela tehničnega odbora SIST/TC iOVO Oskrba za vodo, ki trenutno zaradi premajhnega števila sodelujočih članov ni aktiven. Da bi pridobili splošen pogled na poznavanje in uporabo standardov za čistilne naprave za obremenitev nad 50 PE v Sloveniji, vas vabimo, da izpolnite kratko anonimno anketo. Za vaš čas se vam iskreno zahvaljujemo. Anketa je na voljo na spletni strani: https://www.1ka.si/a/152297.