Seminar ISO/TC 211 Standards in action

Seminar "Standards in action" v okviru plenarnega sestanka ISO/TC 211

5. junija 2019 je v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru potekal celodnevni seminar z naslovom "Standards in Action".

Seminar plenarnih sestankov ISO/TC 211, odprt za strokovno javnost, je v splošnem namenjen predvsem predstavitvi praktične uporabe standardov in področij, ki so povezana s področjem geografskih informacij, kot sta na primer področji informacijskega modeliranja gradenj (BIM) in inteligentnih transportnih sistemov (ITS). Seminar je izjemna priložnost za državo gostiteljico, saj se njeni strokovnjaki lahko predstavijo mednarodnemu strokovnemu avditoriju in izmenjajo informacije, mnenja in izkušnje.

Od skupno 10 predavateljev je na seminarju sodelovalo 5 predavateljev iz Slovenije (prof. dr. Anka Lisec iz FGG UL, prof. dr. Danijel Rebolj in ing. Sara Guerra de Oliveira iz FGPA UM, g. Martin Puhar iz IKT horizontalne mreže, GZS in g. Gregor Završnik iz podjetja GEOARH).

Udeležence seminarja sta na začetku pozdravili ga. Vesna Klofutar Mančič, vodja službe za standardizacijo na področju EIT v SIST v imenu direktorice SIST mag. Marjetke Strle Vidali, in mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).

Na seminarju so bili predstavljeni trije vsebinski sklopi.

Prvi vsebinski sklop GIS/BIM je odprl sovodja mednarodne združene delovne skupine ISO/JWG GIS/BIM g. Morten Borrebaek iz Norveške, vsi drugi predavatelji pa so bili iz Slovenije (ga. Lisec, g. Rebolj in ga. Sara Guerra de Oliveira), kar kaže na veliko zanimanje za področje BIM in različne povezave drugih področij z BIM pri nas.

V drugem vsebinskem sklopu o uporabi standardov v praksi so tematiko predstavili predavatelji iz Češke republike, Kitajske in Slovenije (g. Puhar).

Tretji vsebinski sklop o ohranjanju digitalnih podatkov sta predstavila g. Hampapuram, predstavnik NASE, iz ZDA in g. Završnik iz Slovenije.

Seminar je bil zelo uspešen, saj se ga je udeležilo veliko predavateljev in slušateljev (okrog 80), predstavljene vsebine so bile kakovostne in raznolike, zaradi velikega števila prijavljenih tem je bil seminar podaljšan za uro in pol.

Poleg organizacij ISO, SIST, Zavod CEKTRA Maribor in FERI UM je pri izvedbi seminarja sodelovala tudi IKT horizontalna mreža pri Gospodarski zbornici Slovenije v okviru evropskega projekta SRIP.