Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Hranite vrednostne predmete na varnem, z novim standardom SIST EN 1143-1

V vsakodnevnem življenju se pogosto znajdemo v položaju, ko želimo varno shraniti svojo vredno lastnino, in to velja tako za veliko podjetje, banko ali družino in posameznika. V ta namen lahko uporabljamo različne varnostne shranjevalne enote: blagajne, bankomatne blagajne ali trezorske prostore. Tehnologijo varnostnih shranjevalnih enot je treba redno posodabljati in izboljševati, če si želimo zagotoviti najvišjo raven varnosti, saj so vlomi vedno pogostejši, tatovi pa vedno inovativnejši.

Zato je CEN/TC 263 Varno hramba denarja in vrednih predmetov (trezorji) v letu 2019 pripravil revizijo standarda EN 1143-1:2019, Varnostne shranjevalne enote – Zahteve, klasifikacija in metode preskušanja protivlomne odpornosti – 1. del: Blagajne, bankomatne blagajne, vrata trezorskih prostorov in trezorski prostori.

Delo CEN/TC 263 na nacionalni ravni spremlja SIST/TC PPV Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi, ki je aktivno sodeloval pri pripravi revizije navedenega standarda.

Vir: www.cen.eu