Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vodocevni kotli in pomožne napeljave: SIST EN 12952-7:2012 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12952-7:2012, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 7. del: Zahteve za opremo kotla

 

Ta del evropskega standarda določa bistvene zahteve za opremo in zaščitne naprave za vodocevne kotle, kot je določeno v standardu EN 12952-1, kar zagotavlja varno delovanje kotla v dovoljenih mejah (tlak, temperatura itd.).

OPOMBA 1: Dodatne zahteve, ki jih je treba posebej upoštevati za kotle brez ročnega posega, so podane v točki 7.

OPOMBA 2: Zahteve za opremo kotlov na odpadno gorivo so navedene v dodatku A.