Varnostne zahteve za električno opremo in meritve, ...: SIST EN 61010-1:2010 (prevod v slovenščino)

SIST EN 61010-1:2010, Varnostne zahteve za električno opremo in meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo– 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2020)

 

Ta del IEC 61010 podaja splošne varnostne zahteve za naslednje vrste električne opreme in njihove pribore, kjerkoli so namenjeni, da bodo uporabljeni.

1.1.1 Oprema, zajeta v področje uporabe

 1. Električna preskusna in merilna oprema

Oprema, ki z elektromagnetnimi sredstvi preskuša, meri, kaže ali zapiše eno ali več električnih ali fizikalnih veličin, in tudi nemerilna oprema, npr. generatorji signalov, merilni standardi (etaloni), napajalniki za laboratorijsko uporabo, pretvorniki, oddajniki itd.

OPOMBA: 1:   To vključuje namizne napajalnike, ki so namenjeni za pomoč pri preskušanju ali merjenju drugega kosa opreme. Napajalniki, ki so namenjeni za napajanje opreme, spadajo v področje uporabe IEC 61558 (glej 1.1.2.h)).

Ta standard se uporablja tudi za preskusno opremo, ki je vgrajena v proizvodne procese in namenjena za preskušanje izdelanih naprav.

OPOMBA 2: Proizvodna preskusna oprema je za to uporabo vgrajena v bližini in medsebojno povezana z industrijskimi stroji.

 1. Električna industrijska oprema za krmiljenje procesov

Oprema, ki krmili eno ali več izhodnih veličin do določenih vrednosti, kjer je vsaka vrednost določena z ročno nastavitvijo, lokalnim ali daljinskim programiranjem ali z eno ali več vhodnimi spremenljivkami.

 1. Električna laboratorijska oprema

Oprema, ki meri, kaže, nadzoruje, pregleduje ali analizira materiale ali se uporablja za pripravo materialov in vključuje in vitro diagnostično (IVD) opremo.

Ta oprema se lahko uporabi na drugih področjih, ne samo v laboratorijih; primeri vključujejo opremo IVD za samopreskušanje, ki se uporablja doma, in opremo, ki se uporablja za pregledovanje ljudi ali materiala med prevozom.

1.1.2  Oprema, ki ni zajeta v področje uporabe

Ta standard se ne nanaša na opremo na področju uporabe:

 1. IEC 60065 (Avdio, video in podobni elektronski aparati),
 1. IEC 60204 (Varnost strojev – Električna oprema strojev),
 1. IEC 60335 (Gospodinjski in podobni električni aparati),
 1. IEC 60364 (Električne inštalacije zgradb),
 1. IEC 60439 (Nizkonapetostni stikalni in krmilni sestavi),
 1. IEC 60601 (Električna medicinska oprema),
 1. IEC 60950 (Oprema informacijske tehnologije, vključno z električno poslovno opremo, razen kar je podano v 1.1.3),
 1. IEC 61558 (Močnostni transformatorji, napajalne enote in podobno),
 1. IEC 61010-031 (Sestavi ročnih sond),
 1. IEC 61243-3 (Delo pod napetostjo – Detektorji napetosti – 3. del: Dvopolni nizkonapetostni tip).

1.1.3  Računalniška oprema

Ta standard se uporablja le za računalnike, procesorje itd., ki so del opreme s področja uporabe tega standarda ali pa so razviti samo za uporabo s to opremo.

OPOMBA: Za računalniške naprave in podobno opremo s področja uporabe IEC 60950, ki so v skladu z zahtevami IEC 60950, velja, da so primerne za uporabo z opremo s področja uporabe standarda IEC 61010. Vendar so nekatere zahteve IEC 60950 za odpornost proti vlagi in tekočinam manj stroge od zahtev v tem standardu (glej drugi odstavek 5.4.4)).

1.2  Predmet

1.2.1  Vidiki, zajeti v področje uporabe

Namen zahtev tega standarda je zagotoviti, da so OGROŽENOSTI ZA UPRAVLJAVCA in njegovo okolico zmanjšane na sprejemljivo raven.

Zahteve za zaščito pred določenimi vrstami OGROŽENOSTI so podane v poglavjih 6 do 13 takole:

 1. električni udar ali opeklina (glej poglavje 6),
 1. mehanske OGROŽENOSTI (glej poglavji 7 in 8),
 1. širjenje ognja iz opreme (glej poglavje 9),
 1. previsoka temperatura (glej poglavje 10),
 1. učinki fluidov in tlaka fluidov (glej poglavje 11),
 1. učinki sevanja, vključno z laserskimi viri, ter zvočni in ultrazvočni tlak (glej poglavje 12),
 1. sproščeni plini, eksplozija in implozija (glej poglavje 13).

Zahteve za zaščito pred OGROŽENOSTMI, ki izhajajo iz RAZUMNO PREDVIDLJIVE NAPAČNE UPORABE in ergonomskih dejavnikov, so podane v poglavju 16.

Ocena tveganja pri OGROŽENOSTIH ali okoljih, ki niso v celoti zajeta zgoraj, je podana v poglavju 17.

OPOMBA: Opozoriti je treba, da obstajajo dodatne zahteve za zdravje in varnost delavcev.

1.2.2  Vidiki, ki niso zajeti v področje uporabe

V tem standardu niso obravnavani:

 1. funkcija zanesljivosti, tehnične lastnosti ali druge lastnosti opreme, ki niso povezane z varnostjo,
 1. učinkovitost pakiranja za transport,
 1. zahteve EMC (glej skupino IEC 61326),
 1. zaščitni ukrepi za eksplozivne atmosfere (glej skupino IEC 60079).

1.3  Preverjanje

Ta standard prav tako določa metode za preverjanje, da oprema ustreza zahtevam tega standarda, in sicer s pregledom, PRESKUSI TIPA, KOSOVNIMI PRESKUSI in OCENJEVANJEM TVEGANJA.

1.4  Okoljski pogoji

1.4.1  Normalni okoljski pogoji

Ta standard se uporablja za opremo, ki je zasnovana, da bo varna v najmanj naslednjih pogojih:

 1. notranja uporaba,
 1. nadmorska višina do vključno 2 000 m,
 1. temperatura 5 °C do 40 °C,
 1. najvišja relativna vlaga 80 % za temperature do vključno 31 °C z linearnim zmanjševanjem do 50 % relativne vlage pri 40 °C,
 1. kolebanja OMREŽNE napajalne napetosti do vključno ± 10 % nazivne napetosti,
 1. PREHODNE PRENAPETOSTI do nivojev PRENAPETOSTNE KATEGORIJE ll,

OPOMBA 1:  Ti nivoji prehodne prenapetosti so tipični za opremo, napajano iz ožičenja stavbe.

 1. ZAČASNE PRENAPETOSTI, ki se pojavijo pri napajanju iz OMREŽJA,
 1. uporabna STOPNJA ONESNAŽENJA v namenskem okolju (STOPNJA ONESNAŽENJA 2 v večini primerov).

OPOMBA 2: Proizvajalci lahko za delovanje določijo strožje okoljske pogoje; kljub temu pa mora biti oprema varna znotraj teh normalnih okoljskih pogojev.

1.4.2  Razširjeni okoljski pogoji

Ta standard velja za opremo, ki je zasnovana, da bo varna ne le v okoljskih pogojih, podanih v 1.4.1, ampak prav tako pri kateremkoli od naslednjih pogojev, ki jih NAZNAČI proizvajalec opreme:

 1. zunanja uporaba,
 1. nadmorska višina nad 2 000 m,
 1. temperature okolja pod 5 °C ali nad 40 °C,
 1. relativna vlaga nad nivoji, ki so podani v 1.4.1,
 1. kolebanja OMREŽNE napajalne napetosti nad ± 10 % nazivne napetosti,
 1. VLAŽNA LOKACIJA;
 1. PREHODNE PRENAPETOSTI do nivojev PRENAPETOSTNE KATEGORIJE III ali IV (glej dodatek K).