Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Varnost strojev -Električna oprema strojev: SIST EN 60204-1:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 60204-1:2018, Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016, spremenjen)

 

Ta del IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo in sisteme pri strojih, ki niso prenosni z roko med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj usklajeno.

OPOMBA 1: Ta del IEC 60204 je standard za uporabo in ni namenjen omejevanju ali zaviranju tehnološkega napredka.

OPOMBA 2: V tem delu IEC 60204 izraz "električni" vključuje električno, elektronsko in programirljivo elektronsko stvar (tj. električna oprema pomeni električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo).

OPOMBA 3: V pomenu tega dela IEC 60204 se izraz "oseba" nanaša na vsakega posameznika in vključuje tiste osebe, ki jih uporabnik ali njegov(-i) zastopnik(-i) določi(-jo) in pouči(-jo) za uporabo in skrb nad posameznim strojem.

Oprema, ki jo zajema ta del IEC 60204, se začne na točki povezave napajanja te električne opreme stroja (glej 5.1).

OPOMBA 4: Zahteve za električno napajalno inštalacijo so podane v skupini standardov IEC 60364.

Ta del IEC 60204 se uporablja za električno opremo ali dele električne opreme, ki delujejo z nazivno napajalno napetostjo do 1 000 V za izmenični tok (a. c.) in ne več kot 1 500 V za enosmerni tok (d. c.) ter z nazivnim območjem napajalnih frekvenc, ki ne presega 200 Hz.

OPOMBA 5: Informacijo o električni opremi ali delih električne opreme, ki obratujejo z višjimi nazivnimi napajalnimi napetostmi, se lahko najde v IEC 60204-11.

Ta del IEC 60204 ne podaja vseh zahtev (na primer varovanja, zapor ali krmiljenja), ki so potrebne ali jih zahtevajo drugi standardi ali predpisi za zaščito oseb pred nevarnostmi, razen pred električnimi nevarnostmi. Vsaka vrsta stroja ima svoje zahteve za takšno namestitev, ki zagotavlja ustrezno varnost.

Ta del IEC 60204 posebej vsebuje, toda ni omejen na električno opremo strojev, kot je podano v 3.1.40.

OPOMBA 6: V dodatku C so našteti primeri strojev, katerih oprema je lahko zajeta s tem delom IEC 60204.

Ta del IEC 60204 ne določa dodatnih ali posebnih zahtev, ki se lahko uporabijo pri električni opremi strojev, ki, na primer:

  • so namenjeni za uporabo na prostem (tj. zunaj zgradb ali drugih zaščitnih konstrukcij);
  • uporabljajo, obdelujejo ali proizvajajo potencialno eksplozivne materiale (na primer barve ali žagovino);
  • so namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivni oziroma vnetljivi atmosferi;
  • pri katerih so prisotna posebna tveganja, kadar proizvajajo ali uporabljajo določene materiale;
  • so namenjeni za uporabo v rudnikih;
  • so šivalni stroji, enote in sistemi (ki jih obravnava IEC 60204-31);
  • so dvigalne naprave (ki jih obravnava IEC 60204-32);
  • so oprema za proizvodnjo polprevodnikov (ki jih obravnava IEC 60204-33).

Napajalni tokokrogi, kjer je električna energija neposredno uporabljena kot delovni pripomoček, so izključeni iz tega dela IEC 60204.