Priročnik »Z belo palico po mestu«

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik »Z belo palico po mestu« za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema. Priročnik podrobno povzema navodila iz slovenskega standarda SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, ter dodatno razlaga in pojasnjuje s praktičnimi primeri.

V uvodu priročnika so podrobno predstavljene osnove gibanja ljudi z okvarami vida in najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo pri gibanju v urbanem prostoru, ter orisane tudi glavne komunikacijske ovire. Po kratkem pregledu osnov bralec spozna glavne načine vodenja in prilagoditve, ki jih projektanti lahko upoštevajo pri svojem delu, s tem pa pomembno prispevajo k izboljšanju dostopnosti za slepe in slabovidne. V nadaljevanju je priročnik osredotočen na talne taktilne oznake, ki so med najpomembnejšimi pripomočki za učinkovito orientacijo slepih in slabovidnih. Na tem mestu so podrobno in nazorno predstavljena pravila taktilnega označevanja. Sledita še poglavji v zvezi s strateškim načrtovanjem dostopnosti mest, vzdrževanjem in izvedbo poti. Veliko slikovnega gradiva v priročniku nazorno predstavlja možne rešitve dostopnosti za slepe in slabovidne ob upoštevanju zahtev vseh drugih uporabnikov prostora.

Priročnik je namenjen predvsem projektantom ter uradnim in odgovornim osebam s področja prostorskega načrtovanja. Upoštevanje navodil iz priročnika in standarda lahko izboljša gibanje ljudi z okvarami vida, posledično pa tudi njihovo samostojnost in kakovost življenja. Dostopnost grajenega okolja je namreč eden od ključnih vidikov, ki lahko omogočijo enakopravnost vseh ljudi ne glede na njihove različne sposobnosti in zmožnosti.

 

Priročnik je dostopen tudi na tej povezavi: »Z belo palico po mestu«.