Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Obvladovanje tveganja: SIST ISO 31000:2018 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 31000:2018, Obvladovanje tveganja – Smernice                                        

Ta dokument zagotavlja smernice o obvladovanju tveganja, s katerim se soočajo organizacije. Uporabo teh smernic je mogoče prilagoditi vsaki organizaciji in njenemu kontekstu.

Ta dokument zagotavlja splošni pristop k obvladovanju vseh vrst tveganja in ni specifičen za neko industrijo ali sektor.

Ta dokument se lahko uporablja v celotnem življenju organizacije in za katerokoli aktivnost, vključno s sprejemanjem odločitev na vseh ravneh.