Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi, SIST HD 60364-4-41:2017 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-4-41:2017, Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom

in dopolnila SIST HD 60364-4-41:2017/A11:2017 in SIST HD 60364-4-41:2017/A12:2019

Ta 4-41. del HD 60364 obravnava zaščito pred električnim udarom v električnih inštalacijah. Standard temelji na EN 61140, ki je osnovni varnostni standard, ki se uporablja za zaščito ljudi in živali. EN 61140 podaja temeljna načela in zahteve, ki veljajo tako za električne inštalacije kot opremo ali so nujne za njihovo koordinacijo.

Osnovno pravilo zaščite pred električnim udarom po EN 61140 je, da nevarni deli pod napetostjo ne smejo biti dostopni in da dostopni prevodni deli niti v normalnih razmerah niti v stanju pri eni okvari ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo.

V skladu s točko 4.2 standarda EN 61140 so za zaščito v normalnih razmerah predvideni osnovni zaščitni ukrepi, zaščita ob eni okvari pa se zagotavlja z ukrepi zaščite ob okvari. Alternativno se za zaščito pred električnim udarom lahko predvidi poseben zaščitni ukrep, ki zagotavlja zaščito v normalnih razmerah in v stanju pri eni okvari.

Ta standard ima glede na IEC Vodilo 104 status skupinske publikacije o varnosti (GSP) za zaščito pred električnim udarom.