Fotonapetostni sistemi: SIST EN 62446-1:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 62446-1:2016, Fotonapetostni sistemi – Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje – 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje – Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor                    

Ta del IEC 62446 opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema. Opisuje tudi prevzemne preskuse, merila pregleda in dokumentacijo, pričakovano za preverjanje varnosti namestitve in pravilnega delovanja sistema. Uporabi se lahko tudi pri periodičnih preskusih.

Ta del IEC 62446 je napisan za na omrežje priključene fotonapetostne sisteme, ki ne uporabljajo hranilnikov energije (na primer baterij) ali hibridnih sistemov.

Ta del IEC 62446 uporabljajo načrtovalci in inštalaterji na omrežje priključenih sončnih fotonapetostnih sistemov kot podlago, da je uporabniku izročena uporabna dokumentacija. Podrobnosti prevzemnih preskusov in meril pregleda so namenjene tudi v pomoč pri preverjanju/pregledu na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema po namestitvi in pri poznejšem ponovnem pregledu, vzdrževanju ali spremembah.

Ta del IEC 62446 določa različne preskusne režime za različne sončne fotonapetostne sisteme, da bi se zagotovil ustrezen preskusni režim glede na konkretno izvedbo, tip in sestavo.

OPOMBA: Ta del IEC 62446 ni namenjen koncentriranim fotonapetostnim (CPV) sistemom, čeprav je kar nekaj delov mogoče uporabiti tudi zanje.