Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Alarmni sistemi – Socialni alarmni sistemi ...: SIST EN 50134-5:2005 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50134-5:2005, Alarmni sistemi – Socialni alarmni sistemi – 5. del: Povezave in komunikacije

 

Ta standard določa minimalne zahteve za povezave in komunikacije v socialnem alarmnem sistemu.