Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb ...: SIST EN ISO 12354-3:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 12354-3:2017, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti (ISO 12354-3:2017)

 

Ta dokument določa računski model za ocenjevanje zvočne izolirnosti ali razlike ravni zvočnega tlaka fasade ali druge zunanje površine stavbe. Izračun temelji na zvočni izolirnosti različnih fasadnih elementov in vključuje direktni in stranski prenos zvoka. Rezultati izračuna se približujejo rezultatom merjenj na stavbi po standardu ISO 16283-3. Računa se lahko po frekvenčnih pasovih ali z oceno z enoštevilčnimi podatki.

Rezultati izračunov se lahko uporabijo tudi za izračun ravni zvočnega tlaka v notranjosti, ki so posledica cestnega prometa (glej dodatek E).

Ta dokument opisuje načela računskega modela, navaja seznam relevantnih veličin in določa njihovo uporabo in omejitve.