Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb ...: SIST EN ISO 12354-1:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 12354-1:2017, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori

 

Dokument podaja računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred zvokom v zraku med mejnimi prostori, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za direktni in indirektni stranski prenos zvoka prek gradbenih elementov, ki so vključeni pri prenosu zvoka, ter teoretično izpeljane metode širjenja zvoka po gradbenih elementih.

Opisan je podroben model za izračun v frekvenčnih pasovih, in sicer v frekvenčnem območju 1/3 oktave 100–3150 Hz v skladu s standardom ISO 717-1, po možnosti razširjenem navzdol do 1/3 oktave 50 Hz, če so na voljo podatki o elementih in spojih (glej dodatek I), pri čemer se iz rezultatov izračuna lahko določi enoštevilčna vrednost zvočne izolirnosti. Iz tega je izpeljan poenostavljeni model z omejenim področjem uporabe, pri katerem se ocena enoštevilčne vrednosti zvočne izolirnosti izračuna neposredno iz enoštevilčnih ocen za elemente; za poenostavljeni model je predlagana metoda za določanje negotovosti (glej dodatek K).

Dokument opisuje osnove računskih shem, navaja relevantne veličine in določa njihovo uporabnost ter omejitve.