Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju, SIST EN 13269:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13269:2016, Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju

Ta evropski standard zagotavlja navodila o pripravi pogodb v zasebnem sektorju za vzdrževalne storitve.

Uporablja se lahko za:
– čezmejna in tudi domača pogodbena razmerja podjetje/izvajalec vzdrževanja,
– celoten obseg vzdrževalnih storitev, vključno z načrtovanjem, vodenjem/upravljanjem in nadzorom poleg samih vzdrževalnih del,
– vse vrste predmetov/elementov z izjemo računalniške programske opreme, razen če je treba programsko opremo skupaj s tehnično opremo vzdrževati kot njen sestavni del.

Vendar pa ne:
– podaja standardnih oblik pogodb o vzdrževanju,
– določa pravic in obveznosti med podjetjem in izvajalcem vzdrževanja,
– zagotavlja pravil za sporazume z javno upravo.
OPOMBA: Na splošno obstajajo različni modeli sporazumov na ravni storitev, vključno s svetovanjem, inženiringom, izboljšavami in optimizacijo s spodbudami. V področje uporabe tega standarda ne spada upoštevanje značilnosti teh sporazumov.