USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA MINISTRSTVA – »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Kontaktna točka SIST je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo  8. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.

Seminarja se je udeležilo 16 udeležencev z različnih ministrstev in organov v sestavi.

V prvem delu seminarja je mag. Irena Možek Grgurevič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila krepitev vloge Direktive (EU) 2015/1535 (Transparency Directive – Direktiva o preglednosti) na enotnem trgu EU, kot tudi predlog novega akta EU o kriznem instrumentu, ki predvideva poseben postopek notifikacije v krizi (SMEI), nove akte, ki vplivajo na postopek notifikacije predlogov predpisov (Digital service act – DSA), in trende (Case law ? sodna praksa), ki so odprti na področju Direktive (EU) 2015/1535.


mag. Irena Možek Grgurevič –  MGRT

 

Vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, je predstavila delovanje in pomen kontaktne točke, saj sta notifikacijski postopek in medsebojno obveščanje že velikokrat odigrala pomembno vlogo, ko so posamezne države opozorile na morebitno nepotrebno ustvarjanje ovire v trgovini, ki je bila nato s skupnimi močmi odpravljena s kompromisno rešitvijo. Prikazani so bili postopki notifikacije s primeri iz prakse in predvidene novosti. Predstavljeni so bili tudi razlika med tehničnim predpisom in standardom, načini sklicevanja na standarde v zakonodaji ter kdaj je standard treba uporabiti.

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

 

Tehnična sekretarka za standardizacijo na področjih elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, ga. Vesna Klofutar Mančič, je podala temeljito razlago, zakaj je uporaba standardov pomembna za podporo rasti in konkurenčnost ter kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, metode priprave in označevanje standardov. Pojasnjeno je bilo, kako poteka delo na področju standardizacije ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih. Predstavljena je bila tudi pred kratkim sprejeta strategija o EU standardizaciji, ki prav tako pripisuje velik pomen sodelovanju javnih organov v postopku sprejemanja standardov.

Vesna Klofutar, Službe standardizacije – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

 

V zadnjem delu seminarja pa je svetovalka v Kontaktni točki SIST, Enisa Šmrković, mag., predstavila vlogo in naloge kontaktne točke SIST ter informacijske storitve, ki jih nudi kontaktna točka SIST za proizvode (PCP – Product Contact Point), ki deluje skladno z Uredbo (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju blaga in Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, ter storitve kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo, ki deluje v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih.

Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo po odzivih udeležencev uspešno predstavili obveznost Slovenije pri notifikacijskem postopku, ter skušali v praksi prikazati, kakšni sta vloga in obveznost pripravljavcev zakonodaje, vezana na Direktivo 2015/1535.


Morda vas zanima