Študijski obisk iz BiH (TAIEX study visit)

Pripravila: Enisa Šmrković, Kontaktna točka SIST

21. aprila 2017  smo pod okriljem Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX)  na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) gostili predstavnike ministrstva za zunanje zadeve in ekonomske odnose – Urad za veterinarstvo ter Agencije za varnost hrane v BiH.
Študijski obisk je organizirala in v celoti finančno podprl TAIEX, ki omogoča priprave držav kandidatk za vstop v EU. Takšni obiski in srečanja so redna praksa med državami kandidatkami in članicami EU.

Glavni namen obiska je bil predvsem posredovanje slovenskih izkušenj.  Na  obisku so se tako gostje iz BiH seznanili z naslednjimi vsebinami:

  • o sodelovanju med SIST in drugimi institucijami na področju varstva potrošnikov (mag. Mojca Lampič),
  • o delovanju tehničnega odbora na področju živil ter povezava z zakonodajo na področju živil (mag. Edita Kiralj),
  • o delovanju kontaktne točke za notifikacije ter pregled nad notificiranimi tehničnimi predpisi na področju živil (mag. Jožica Škof Nikolič),
  • o delovanju kontaktne točke za proizvode, brezplačnih informacijah ter sodni praksi o vzajemnem priznavanju na področju živil (Enisa Šmrković, mag.).

 


Kolegi iz BiH so obisk na SIST ocenili zelo pozitivno in si tudi v prihodnje želijo sodelovanja z SIST, kot tudi z drugimi slovenskimi inštitucijami na področju živil.

Menijo, da jim naše izkušnje in vedenje lahko olajšajo delo pri reševanju organizacijskih, implementacijskih in drugih težav, s katerimi se srečujejo pri njihovem delu.