Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Posodobljen standard na področju varnosti igrač EN 71-12:2016

Pripravila: Enisa Šmrković, SIST

V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

Evropski standard EN 71-12:2016, katerega področje so igrače in deli igrač iz elastomerov, namenjeni otrokom, mlajšim od 36 mesecev, igrače in deli igrač iz elastomerov, namenjeni dajanju v usta, in prstne barve za otroke, mlajše od 36 mesecev, v primerjavi s prejšnjo izdajo vsebuje številne uredniške in tehnične spremembe, ki vključujejo:

  • poenotenje izrazov v definiciji "prstnih barv" v skladu s standardom EN 71-7:2014, Prstne barve – Zahteve in preskusne metode,
  • uporabo spremenjene definicije za "elastomer" iz standarda ISO 472:2013, Polimerni material – Slovar,
  • uporabo poroznega grafitnega ogljika (PGC) z reverzno fazo (C18) in stolpcev tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC kot dodatno možnost za analizo,
  • nov postopek za proces ekstrakcije za igrače in dele igrač, razen za balone,
  • dodaten komplet večreakcijskega spremljanja prehodov (MRM-prehodi) za kvantifikacijo in identifikacijo.

Pomembna in opazna sprememba v novi različici standarda iz leta 2016 so popolnoma nov sklop štirih kategorij igrač in njihove mejne vrednosti za prisotnost n-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz elastomerov. Omeniti pa je tudi treba, da so mejne vrednosti za elastomere v igračah, namenjenih za otroke, mlajše od 36 mesecev, ki so namenjene ali obstaja verjetnost, da jih dajejo v usta, določene zelo strogo, celo bolj od tistih iz Direktive o varnosti igrač 2009/48/ES.

Za ponazoritev objavljamo mejne vrednosti n-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz elastomerov, kakor so  določene v novem standardu EN 71-12:2016:

  1. Prstne barve, namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev:

≤ 0,02 mg/kg (n-nitrozaminov)

≤ 1,0 mg/kg (n-nitrozabilnih snovi)

  1. Igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ki so namenjene dajanju v usta ali obstaja velika verjetnost ta to:

≤ 0,01 mg/kg (n-nitrozaminov)

≤ 0,1 mg/kg (n-nitrozabilnih snovi)

  1. Igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ki niso zajete v zgoraj:

≤ 0,05 mg/kg (n-nitrozaminov)

≤ 1,0 mg/kg (n-nitrozabilnih snovi)

  1. Igrače, namenjene otrokom od 36 mesecev in starejšim, ki so namenjene dajanju v usta:

≤ 0,05 mg/kg (n-nitrozaminov)

≤ 1,0 mg/kg (n-nitrozabilnih snovi)

  1. Baloni

≤ 0,05 mg/kg (n-nitrozaminov)

≤ 1,0 mg/kg (n-nitrozabilnih snovi)

Datum začetka veljavnosti zahtev iz novega standarda za dokazovanje domneve o skladnosti z Direktivo 2009/48/ES o varnosti igrač bo objavljen v Uradnem listu EU.