Omejena objava sklica na standard SIST EN 50566:2013

Pripravila: Enisa Šmrković, SIST

V Uradnem listu Evropske unije je bil 6. aprila 2016 (L 89) objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/537 z dne 5. aprila 2016 o omejeni objavi sklica na standard EN 50566:2013 za zahteve za prikaz skladnosti radiofrekvenčnih polj, ki jih sevajo ročne in na telo pripete brezžične komunikacijske naprave, ki jih uporablja prebivalstvo (30 MHz–6 GHz), v skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije.
Ta evropski standard se uporablja za katerekoli brezžične komunikacijske naprave, ki se uporabljajo tako, da je del, ki oddaja sevanje, blizu človekovega telesa (npr. manj kot 200 mm), vključno z napravami, ki se uporabljajo zraven obraza. Zajet frekvenčni razpon je od 30 MHz do 6 GHz. Cilj tega standarda za izdelek je, da prikaže skladnost takih naprav z osnovnimi omejitvami, ki so povezane z izpostavljenostjo prebivalstva radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem. Naprave, ki se uporabljajo zraven ušesa, so zajete v standardu EN 50360. Merila za izključitev naprav z majhno močjo so navedena v standardu EN 62479.

Več

Že v decembru 2011 je ANEC – organizacija, ki zastopa evropski potrošniški interes pri oblikovanju tehničnih standardov, zlasti tistih, razvitih za podporo izvajanja evropske zakonodaje in javnih politik – v svojih pripombah v fazi zbiranja pripomb o predlogu standarda EN 50566 poudarila, da je prvi cilj varnostnih standardov za proizvode varstvo potrošnikov in da proizvajalci lahko posredujejo na trg le varne proizvode. ANEC ni zadovoljen s standardom, saj ne predvideva uporabe naprav v okoliščinah, ki niso optimalne.

Pripombe ANEC