Nova Direktiva za radijsko opremo 2014/53/EU

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

Sprejeta je nova Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (R&TTE).

Ta Direktiva o radijski opremi (RDE) velja za vso opremo, ki uporablja radijsko komunikacijo ali odkrivanje, tudi v sekundarni dejavnosti (naprave, kot so GPS, NFC ali povezava Wi-Fi). Novost je, da so v novi direktivi vključeni tudi avdio in televizijski sprejemniki, naprave in oprema za radijsko odkrivanje oziroma radarji in radijska oprema, ki deluje na frekvencah do 3 000 GHz ter tudi nižjih od 9 kHz.

Za razliko od prejšnje direktive Direktiva o radijski opremi ne velja več za telekomunikacijsko (fiksno) terminalsko opremo (RTTE). TTE bo od zdaj naprej urejala Direktiva 2008/63/ES o konkurenci na trgih za telekomunikacijsko terminalsko opremo.

Radijska oprema, ki spada v področje uporabe te direktive, ne sme biti predmet Direktive o nizkonapetostni opremi (LVD) (polnilniki morajo biti v skladu z Direktivo LVD). Vendar pa se uporabljajo enake električne varnostne zahteve kot v LVD, čeprav brez omejitev iz Direktive LVD. Z drugimi besedami, za radijsko opremo, ki uporablja manj kot 50 V izmenično ali 75 V enosmerno, je še vedno treba upoštevati električne varnostne zahteve direktive.

Direktiva 2014/53/ES vsebuje določbe o obveznostih gospodarskih subjektov (proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki, distributerji), ki so bile prej določene v Uredbi 768/2008. Direktiva določa tudi bistvene zahteve za radijsko opremo, postopke za ugotavljanje skladnosti in pravila za priglašene pristojne organe ter zahteve glede tehnične dokumentacije in izjave o skladnosti ter oznake CE.

Države članice so obvezne do 12. junija 2016 sprejeti zakonodajo v skladu z Direktivo 2014/53/ES. V Sloveniji je bil Pravilnik o radijski opremi (Uradni list št. 3/2016) objavljen 18. 1. 2016 z začetkom uporabe 13. junija 2016.

V Sloveniji je bil sprejet nov Pravilnik o radijski opremi in objavljen 18.1.2016 v Uradnem listu RS, št. 3/2016.

Nova direktiva se torej začne izvajati 13. junija 2016 in s tem postane Direktiva 1999/5/ES (RTTE) neveljavna. Oprema, ki je bila preizkušena pred 13. junijem 2016 in izpolnjuje zahteve o skladnosti v skladu z Direktivo 1999/5/ES (RTTE), lahko ostane na trgu do 13. junija 2017.

Besedilo Direktive 2014/53/ES

Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16)