Novosti na področju harmoniziranih standardov v okviru Direktiv novega pristopa - Marec 2021

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Marec 2021


Morda vas zanima