Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR »POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«

Pripravila:  Dijana Jevtić, mag., Kontaktna točka SIST

V četrtek, 16. 6. 2022, je v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo potekal brezplačni seminar z naslovom »Pomen standardov za podjetja«. Namen slednjega je bil udeležencem osvetliti pomen standardov, predstaviti delo standardizacije ter možnosti, ki jih za uspešno delovanje in izpolnjevanje zakonodajnih zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi Kontaktna točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij. Na samem začetku seminarja je udeležence toplo pozdravila direktorica, mag. Marjetka Strle Vidali.

Vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, je v prvem delu predstavila Slovenski inštitut za standardizacijo, organiziranost slednjega in pravne podlage za delovanje. Predstavila je osnovno dejavnost SIST, jezik in ceno standardov.

Mag. Jožica Škof Nikolič, vodja Kontaktne točke SIST

V nadaljevanju je Vesna Klofutar, tehnična sekretarka v Službi za standardizacijo – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T), udeležencem pojasnila, zakaj je uporaba standardov pomembna za podporo rasti in konkurenčnost ter kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, katere so metode priprave in kako so standardi označeni. Povedala je tudi, kako poteka delo na področju standardizacije ter spregovorila o prednostih in možnostih aktivnega sodelovanja ter vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih.

Vesna Klofutar, tehnična sekretarka v Službi za standardizacijo – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

Po kratkem premoru je vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, udeležencem pojasnila, zakaj je potrebno in koristno poznavanje in upoštevanje tehnične zakonodaje in standardov. Prikazala je razliko med tehničnim predpisom in standardom, kdaj je standard treba uporabiti ter kakšna je uporaba neobveznih standardov v podporo zakonodaji. Poudarila je pomembnost vloge harmoniziranih standardov v pomoč direktivam novega pristopa ter podala informacije o priglašenih organih in o zahtevah oznake CE.

V zaključnem delu seminarja pa je svetovalka v Kontaktni točki SIST, Enisa Šmrković, mag., predstavila vlogo in naloge Kontaktne točke. Udeležencem je spregovorila o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev, ter udeležence informirala o načelu vzajemnega priznavanja.

Enisa Šmrković, mag., svetovalka v Kontaktni točki SIST

Za nami je uspešno izveden seminar, na katerem smo udeležencem želeli še dodatno približati naše dejavnosti s poudarkom na brezplačnih informacijah, ki jih nudi Kontaktna točka SIST, razložiti, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko prednost in tudi priložnost za podjetja.

V prihodnosti bomo tovrstne seminarje in tudi seminarje, ki bodo bolj vsebinsko orientirani, izvajali pogosteje, zato vas vabimo k spremljanju naše spletne in Facebook strani, kjer vas bomo pravočasno obvestili o vseh nadaljnjih seminarjih in njihovih tematikah.


Morda vas zanima