NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE : Novosti pri sklicevanju na standarde v tehnični zakonodaji - FEBRUAR 2022

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

 

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

PREDPIS: Pravilnik o delih in opremi vozil, Uradni list RS, št. 16/2022

STANDARDI, NA KATERE SE SKLICUJE:

SIST EN 722-1 – Bivalna počitniška vozila - Sistem ogrevanja na tekoča goriva - 1. del: Počitniške prikolice in premične počitniške hišice;

SIST EN 1645-1+A1 - Bivalna počitniška vozila - Prikolice - 1. del: Zdravstvene in varnostne zahteve za bivanje;

SIST EN 1645-2 - Bivalna počitniška vozila - Prikolice - 2. del: Obremenitev;

SIST EN 1648-1 - Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 1. del: Počitniške prikolice;

SIST EN 1949 - Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna počitniška vozila in druga cestna vozila;

SIST EN 1949/A1 - Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna počitniška vozila in druga cestna vozila - Dopolnilo A1;

SIST EN 721 - Bivalna počitniška vozila - Zahteve za varnostno prezračevanje;

SIST EN 1789 - Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Cestna reševalna vozila;

SIST EN 1865-1 - Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 1. del: Splošni sistemi nosil in oprema za ravnanje s pacienti;

SIST EN 1865-2 - Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 2. del: Nosila s pomožnim pogonom;

SIST EN 1846-2 + A3 - Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 2. del: Nosila s pomožnim pogonom;

SIST EN 455-1 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti lukenj;

SIST EN 455-2 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti;

SIST EN 12899-1 - Stalna vertikalna cestna signalizacija - 1. del: Stalni prometni znaki;

SIST EN 60529 - Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP);

SIST ISO 4030 - Cestna vozila - Identifikacijska številka vozila (VIN) - Mesto in namestitev;

SIST EN 1646-1+A1 - Bivalna počitniška vozila - Avtodomi - 1. del: Zdravstvene in varnostne zahteve za bivanje;

SIST EN 1646-2 - Bivalna počitniška vozila - Avtodomi - 2. del: Obremenitev;

SIST EN 1648-2 - Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 2. del: Avtodomi;

ISO 612 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - Terms and definitions

Več na:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0296/pravilnik-o-delih-in-opremi-vozil?h=

 


Morda vas zanima