Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVA UREDITEV ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO (OVO)

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Srečanje delovne skupine CEN PPE za osebno varovalno opremo marca 2019 je jasno pokazalo, da odstranitev sklicevanja na nov harmoniziran standard iz Uradnega lista Evropske unije, potem ko je bil nadomeščen z novejšo različico standarda, ne bo avtomatsko razveljavila obstoječih certifikatov, ki jih izdajo priglašeni organi.

Vendar pa morajo proizvajalci izvesti posebno oceno o obsegu sprememb v novi različici standarda, ki so ga uporabili, zlasti, ali so te spremembe pomembne glede na bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. O tej oceni je treba razpravljati z ustreznim priglašenim organom.

Proizvodi, ki so skladni z direktivo OVO in so bili dani na trg pred 21. aprilom 2019, se lahko še naprej tržijo po 20. aprilu 2019. Osebna varovalna oprema se lahko šteje za »dano na trg«, kadar je proizvod dejansko ponujen za distribucijo, porabo ali uporabo. Fizična predaja teh proizvodov ni potrebna, da bi se lahko štelo za »dajanje na trg«.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije: