Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: NOVA IZDAJA "MODREGA VODNIKA" ZA IZVAJANJE PREDPISOV EU O PROIZVODIH

Pripravila: Enisa Šmrković, mag.

 

"Modri vodnik", ki ga je objavila Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija), za izvajanje predpisov EU o proizvodih je pomemben in zelo vpliven del smernic v širokem naboru pravil EU o izdelkih.

V začetku leta 2020 je Komisija izvedla javno posvetovanje, v okviru katerega je želela zbrati prispevke zainteresiranih strani s področja industrije. Od tega datuma dalje so bili popravljeni osnutki na voljo, danes, 29. junija 2022, pa je Komisija objavila "Modri vodnik" za izvajanje predpisov EU o proizvodih 2022.

"Modri vodnik", ki je bil prvič objavljen leta 2000, je ključni dokument z navodili, ki pomaga pri razlagi in razumevanju pravil EU o izdelkih, ki temeljijo na novem pristopu in novem zakonodajnem okviru za trženje izdelkov. "Modri vodnik" je objavljen z namenom, da podpre enotno uporabo pravil o izdelkih v sektorjih in na enotnem trgu, in vsebuje smernice o konceptih, kot sta „dajanje na trg“ in vloga gospodarskih subjektov (proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev). Nazadnje je bil revidiran leta 2016, sedaj pa ga je bilo treba posodobiti zaradi obsežne nove zakonodaje o izdelkih, ki je bila v Evropi sprejeta v zadnjih petih letih.

"Modri vodnik" je namenjen državam članicam podpisnicam EU in EGP, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. V nekaterih primerih velja tudi za Turčijo. V praksi je pomemben dokument ne le za organe za nadzor trga, ampak tudi za vse, ki so vključeni v dobavo izdelkov v EU. V vodniku je zajeta široka paleta industrijskih, potrošniških in profesionalnih izdelkov, vključno z električno in elektronsko opremo, igračami, stroji, radijsko opremo, medicinskimi napravami in osebno zaščitno opremo. Trenutno v "Modri vodnik" niso vključeni nekateri deli zakonodaje, na primer direktiva o splošni varnosti proizvodov, REACH in zakonodaja o kemikalijah, vendar pa "Modri vodnik" pokriva številna druga pomembna področja.

"Modri vodnik" je pomemben za vse vključene zainteresirane strani, ki se zanimajo za dobavo izdelkov v EU. Poleg tega ta revizija posebej obravnava zaznane izzive, ki jih med drugim predstavljajo digitalno gospodarstvo, e-trgovina, najsodobnejša programska oprema, trajnost in krožno gospodarstvo, in posodobljen dokument odraža spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja EU, kot je Uredba o nadzoru trga 2019/1020.


Morda vas zanima