NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2021

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L129 so bili 15. aprila 2021 objavljeni naslednji Izvedbeni sklepi:

- Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/609 z dne 14. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/439 glede harmoniziranih standardov o embalaži za končno sterilizirane medicinske pripomočke in sterilizaciji izdelkov za zdravstveno nego
- Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/610 z dne 14. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/437 glede harmoniziranih standardov o medicinskih vozilih in pripadajoči opremi, anestezijski in dihalni opremi, biološkem ovrednotenju medicinskih pripomočkov, embalaži za končno sterilizirane medicinske pripomočke, sterilizaciji izdelkov za zdravstveno nego, kliničnih raziskavah medicinskih pripomočkov za ljudi, neaktivnih kirurških vsadkih (implantatih), medicinskih pripomočkih, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate, elektroakustiki in medicinski električni opremi
- Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/611 z dne 14. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/438 glede harmoniziranih standardov o biološkem ovrednotenju medicinskih pripomočkov, embalaži za končno sterilizirane medicinske pripomočke, sterilizaciji izdelkov za zdravstveno nego in kliničnih raziskavah medicinskih pripomočkov za ljudi

 

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima